Koulutusten materiaalit, julkaisut

KAM-juridiikkaryhmän soveltamisohje tekijänoikeuslain kulttuuriperintölaitoksia koskevista uusista säännöksistä 11.10.2023

Keväällä 2023 tuli voimaan tekijänoikeuslain muutos, jolla pantiin täytäntöön EU:n direktiivi tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla, eli ns. DSM-direktiivi.

Lain muutos antaa kulttuuriperintöorganisaatioille uusia mahdollisuuksia toteuttaa tehtäväänsä erityisesti digitaalisessa ympäristössä.

Nyt julkaistu soveltamisohje on KAM-juridiikkaryhmän yhteinen tulkinta sitä, miten uusia säännöksiä tulisi soveltaa. Tulkinta perustuu laajaan DSM-direktiivin ja sen valmistelumateriaalin sekä direktiivin pohjalta laaditun kansallisen lain ja sen esitöiden analyysiin.

Tekijänoikeuslain kulttuuriperintolaitoksia koskevat uudet säännökset (pdf)

Julkaisu saatavilla myös Doriasta: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231012139953

KAM-juridiikkaryhmä on Suomen valtakunnallisten kirjasto-, arkisto-, ja museokenttää edustavien organisaatioiden epävirallinen juridinen yhteistyöelin, jossa on edustettuna koko suomalainen kulttuuriperintökenttä. Ryhmän tarkoituksena on antaa ja tuoda esille kulttuuriperintösektorin näkemyksiä ja tulkintoja ajankohtaisista KAM-organisaatioita koskevista juridisista kysymyksistä, koordinoida juridista yhteistyötä ja vaikuttamistyötä KAM-organisaatioiden kesken sekä jakaa informaatiota ja jo olemassa olevaa osaamista KAM-organisaatioita koskettavista juridisista aiheista.

Tekijänoikeutta kirjastoissa 14.6.2023 (Tieteiden talo)

Seminaarin materiaalit:

Mitä on tekijänoikeus?
Pekka Heikkinen, lakimies, Kansalliskirjasto

Tekijänoikeustoimijat Suomessa
Soile Manninen, tietoasiantuntija, Helsingin yliopiston kirjasto

Tekijänoikeudet ja avoin lisensointi
Ilmari Jauhiainen, asiantuntija, TSV:n Avoimen tieteen ja tutkimuksen sihteeristö (AVOTT)

Korkeakoulujen kopiointiluvat
Mira Juppi, tietopalvelupäällikkö, Savonia-AMK

Työpajojen materiaalit (pdf:ssä linkit Flingaan)

Saavutettavuus ja verkkojulkaiseminen – mitä laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta edellyttää kirjastoilta julkaisijoina? 4.2.2021

Webinaarin materiaalit:

Digipalvelulain vaatimukset ja verkkojulkaisut
Emilia Ojala, lakimies, saavutettavuusvalvonnan päällikkö, aluehallintovirasto

Saavutettavuus ja opinnäytetyöt
Totti Tuhkanen, erikoissuunnittelija, Turun yliopisto

Tekijänoikeuslain uudistus – DSM-direktiivi
Pekka Heikkinen, lakimies, Kansalliskirjasto

Datasääntelyä tulossa – olethan valmiina?
Soile Manninen, tietoasiantuntija, Helsingin yliopiston kirjasto

Tietosuoja, data ja avoimet oppimateriaalit – mitä niistä pitää tietää? Seminaari Aalto-yliopistossa 10.10.2019. Järjestetty yhdessä STKS:n tutkijapalvelut-työryhmän kanssa.

Lakimies Pekka Heikkinen, Kansalliskirjasto: Tietosuoja kirjastoissa ja muissa muistiorganisaatioissa

Tekijänoikeusasiamies Maria Rehbinder, Aalto-yliopisto: Tutkimusdatan omistajuus ja lisensiointi

Projektipäällikkö Anna Lindfors, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy: Avoimet oppimateriaalit

Pedagogiikan lehtori, historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen dosentti Matti Rautiainen, Jyväskylän yliopisto: Ideasta oppimateriaaliksi – syvänteitä ja tähtihetkiä

Saavutettavuusasiantuntija Miia Kirsi, Celia: Ajankohtaista saavutettavuudesta

Avoimuutta ja rajoituksia – miten uudistuva lainsäädäntö haastaa kirjastoja?
7.4.2017 Tieteiden talo. Seminaarin materiaalit:

Tutkimusdata-tietosuoja.pptx, Tekijänoikeusasiamies Maria Rehbinder, Aalto-yliopisto

Tietosuoja ja yleiset kirjastot, Kulttuurijohtaja Tuula Haavisto, Helsingin kaupunki.

Selvitys lainsäädännön muutostarpeista rinnakkaistallentamisen edistämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 15/2017. Marja-Leena Mansala

Kirjastojuridiikan ajankohtaispäivä

4.11.2014, Tieteiden talo

Seminaarin ohjelma:

9.00-9.30 Ilmoittautuminen

9.30 Seminaarin avaus: Pentti Vattulainen

9.40- 10.30 Google-päätös ja ?oikeus tulla unohdetuksi?. Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, ylitarkastaja Hanna Lankinen ja ylitarkastaja Katja Ahola

10.30-11.15 ?Tiedon louhinta, digitaaliset aineisto ja tietosuoja. Marjut Salokannel

11.15-11.45 Kirjastot ja datamining, tutkijan ja kirjaston näkökulmat. Jarmo Saarti

11.45-12.45 lounas, omakustanteinen

12.45-13.45 Norjan Bokhylla-projekti, taustaa, kokemuksia ja tilastoja. Svein Arne Brygfjeld, head of digital libraries development, National Library of Norway

Kahvit 13.45-14.15

14.15-15.30 Kansainväliset kirjastoalan järjestöt ja juridiikka. Puhujina muun muassa Päivikki Karhula ja Pekka Heikkinen. STKS kirjastojuridiikan työryhmä kansallisena toimijana Suomessa, Pentti Vattulainen.

15.30 Seminaarin yhteenveto ja päätössanat, Pentti Vattulainen

Avoin data – levällään? Tiedon louhinta, avoin data ja niihin liittyvät oikeudelliset kysymykset.

22.1.2014, Tieteiden talo

Seminaarin ohjelma:

10.15-10.30 Johdanto aiheeseen; lakimies Pekka Heikkinen, Kansalliskirjasto
10.30-11.15 Avoin data julkisen ja yksityisen välimaastossa; yhdistys- ja säätiörekisteripäällikkö Juha Viertola, Patentti- ja rekisterihallitus
11.15-12.00 Tutkimusdatan saatavuus ja aineistojen yhdistäminen yhteiskuntatieteissä; johtaja Sami Borg, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Lounas, omakustanteinen
13.00-13.45 PSI-direktiivi ja avoin data; Neuvotteleva virkamies Anne Kauhanen-Simanainen, Valtiovarainministeriö
13.45-14.00 Kansallinen OA-politiikka ja avoin data; kampuskirjastonjohtaja Annikki Roos, Helsingin yliopiston kirjasto.
14.00-14.20 Kahvit
14.20-15.05 Tekijänoikeus ja digitaaliset tutkimusaineistot; dosentti Marjut Salokannel, Helsingin yliopisto
15.05-15.25 CC0-lisenssi: case FINNA; suunnittelija Tapani Sainio, Kansalliskirjasto
15.25-15.40 Keskustelu

Kirjallisuus vapaasti verkossa kansalaisten käytössä ? Onnistuuko Norjan malli Suomessa?

16.4.2013, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

OHJELMA
9.00 Ilmoittautuminen, aamukahvi

Morning program in English

9.30 The Opening of the Seminar, Pentti Vattulainen, National Repository Library

9.30-10.30 Bokhylla.no (The Bookshelf) project in Norway. The agreement between the National Library of Norway and Kopinor. Maria Jongers, The National Library of Norway.

10.30-11.15 Mass digitization of books. How is it done with scanner robots? Stephan Tratter, Treventus Mechatronics GmbH, Austria.

11.15-12.00 How could The Norwegian model be implemented in Finland?

Comments by the Copyright Society Sanasto, Juha Pihlajaniemi

Comments by the Copyright Society Kopiosto, Jukka-Pekka Timonen

12.00-12.15 Discussion in English

Lounas 12.15-13.15

Iltapäivän ohjelma suomeksi

13.15-13.45 Tutkijan näkökulma digitoitujen aineistojen käyttöön Suomessa. Taidehistorian professori Heiiki Hanka, Jyväskylän yliopisto.

13.45-14.15 Suomalaisten sanomalehtien pilottiprojekti lehtien käyttöön saattamiseksi. Majlis Bremer-Laamanen, Kansalliskirjasto

Kahvit 14.15-14.35

14.35-15.05 Lisenssijärjestelmien kehittämistarpeet yliopistokirjaston kannalta. Anneli Partanen, Helsingin yliopiston kirjasto

15.05-15.45 Opetus- ja kultuuriministeriön rooli digitoitujen aineistojen käyttöön saattamisessa. Jukka Liedes, Opetus- ja kulttuuriministeriö
15.45 Keskustelu
Seminaarin päätös

Kirjastot kansalaisvapauksien puolustajina, 4.12.2012, Tieteiden talo, Helsinki

OHJELMA
9.30 Tilaisuuden avaus, Pentti Vattulainen
9.40-10.25 Joonas Mäkinen, EFFI, Kirjastot ja kansalaisoikeudet
10.25-11.10 Kai Ekholm, FAIFE, sananvapaus Iflan Faife-ryhmän asialistalla
Keskustelua
11.30-11.50 Anna Vuopala, Kansallinen tekijänoikeuspolitiikka
12.00-13.00 Lounastauko
13.00-13.45 Päivikki Karhula, Sensuurin uudet muodot
13.45-14.30 Esko Lukkarinen, Perusoikeudet ja kirjastojen käyttösäännöt
14.30-14.45 Kahvitauko
14.45-15.15 Pekka Heikkinen, Kirjaston vapaus ja vastuu
15.30 Loppukeskustelu

E-kirjat ja lainsäädäntö, 28.10.2011, Tieteiden talo, Helsinki

OHJELMA

9.30 Seminaarin avaus, Jukka Relander, Suomen kirjastoseura

9.45-10.15 Pekka Heikkinen, Kansalliskirjasto. Suomen lainsäädännön ongelmat ja kehittämishaasteet

10.15-11.15 Harald Mueller, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg, Saksa. E-kirjat – kansainväliset sopimukset ja kansallinen käyttö

11.15-11.45 Kahvitauko

11.45-12.15 Kirjastoseurojen neuvottelukunnan e-kirjakannanotto. Esittelijät Kimmo Tuominen, Suomen tieteellinen kirjastoseura, Barbro Nygård, Finlands svenska biblioteksförening, Sinikka Sipilä, Suomen kirjastoseura

12.15-13.15 Paneelikeskustelu: Kannanoton pohjalta puheenvuoroja käyttävät
– Virva Nousiainen-Hiiri Helsingin kaupunginkirjasto,
– Veera Ristikartano Helsingin yliopiston kirjasto,
– Leif Storbjörk Pietarsaaren kaupunginkirjasto
– Tuomas Seppä, Gaudeamus.
Keskustelua vetää Pentti Vattulainen, Varastokirjasto

13.15 Tilaisuuden päätös

Kirjastojuridiikan ajankohtaispäivä 26.5.2010, Tieteiden talo, Helsinki

Ohjelma

12.00 Avaussanat; Pentti Vattulainen

12.10-13.00 Anna Vuopala, Opetus- ja kulttuuriministeriö: Tekijänoikeuslain uudistustarpeet

13.00-13.45 Pekka Heikkinen, Kansalliskirjasto: ”Kuka digitoi kulttuuriperintömme?”

Kahvitauko 13.45-14.30

14.30-15.15 Ahto Apajalahti, Piraattipuolue: ”Tekijänoikeusreformi ja kirjastot tietoyhteiskunnassa”.

15.15-15.45 Pekka Olsbo, Jyväskylän yliopiston kirjasto: Jyväskylän yliopisto ja rinnakkaisjulkaiseminen

Yhteenveto ja keskustelu

Sulle salaisuuden kertoa mä voisin? 28.1.2011

Julkisuus ja tietosuoja muistiorganisaatioille -seminaari
Aika: Perjantai 28.1.2011 klo 9.00 – 15.30
Paikka: Tieteiden talo, Sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki

Ohjelma

09.00 Ilmoittautuminen, kahvi
09.30 Johdanto aiheeseen, Tuula Hämäläinen, lakimies, Valtion taidemuseo
09.45 Tiedon portinvartija, Otso Kantokorpi, toimittaja, taidekriitikko, tietokirjailija
10.00 Kulttuuriperintö verkottuu – entä tietosuoja?, Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutettu
10.45 Yksilönsuoja vai tutkimuksen vapaus, Niklas Vainio, filosofi ja lakimies
11.30 Lounas
12.30 Viestinnän vapaus ja muistiorganisaatioiden vastuu, Mikko Hoikka, lakimies, Viestinnän Keskusliitto
13.15 Tutkijan eettinen vastuu, Sanna-Kaisa Spoof, Tutkimuseettinen neuvottelukunta
13.45 Menneisyyden ja tulevaisuuden ääni – audiovisuaaliset kokoelmat, Vesa Kurkela, Populaarimusiikin professori, Sibelius Akatemia