Toiminta

Seura edistää kirjasto- ja tietopalvelualan tutkimusta osallistumalla alan keskusteluun ja nostamalla esiin keskeisiä tieteellisen kirjastotoiminnan muutostrendejä. Seura antaa asiantuntijalausuntoja ja osallistuu monipuolisesti kansainvälisten yhteistyöhön ja alan järjestöjen toimintaan. STKS:n aktiiviset työryhmät järjestävät tiedotusta ja täydennyskoulutusta alan ajankohtaisista teemoista.

Seuran säännöt (pdf)

STKS:n strategia 2022-2026 (pdf)

Tietosuojailmoitus (pdf)

Karl-Erik Henrikssonin muistorahaston säännöt