Uuden teknologian työryhmä

Uuden teknologian työryhmän tehtävänä on lisätä uusiin teknologioihin liittyvää tietämystä STKS:n jäsenistön keskuudessa sekä laajemmin Suomen kirjastokentällä. Ryhmä toteuttaa tätä tehtävää järjestämällä erilaisia tilaisuuksia tai koulutusta, laatimalla selvityksiä sekä ylipäätään perehtymällä uusiin teknologioihin, niiden tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin erityisesti tieteellisessä kirjastotoiminnassa. Ryhmä tarjoaa jäsenilleen keskustelufoorumin, jossa voi jakaa tietämystään ja kokemuksiaan tästä aihealueesta kiinnostuneiden kollegojen kanssa. 

Uusiksi teknologioiksi katsottiin ryhmää keväällä 2020 perustettaessa tekoäly sekä sen piiriin kuuluvat sovellusalueet kuten konenäkö, koneoppiminen, laajennettu, lisätty ja virtuaalitodellisuus (XR, AR ja VR), lohkoketjut, robotiikka sekä hologrammi- ja biotunnistusteknologiat. Ryhmän tehtävänä on seurata teknologioiden kehittymistä ja sisällyttää tähän listaan uusia teknologisia innovaatioita sitä mukaa kun niillä voidaan olettaa olevan vaikutusta kirjastotoimintaan.

Uuden teknologian työryhmä edistää toiminnallaan tutkimuksen avoimuutta, teknologioiden ihmislähtöisyyttä ja luottamusta yhteiskuntaan.

  • Yhteyshenkilö: Sinikka Luokkanen, sinikka.luokkanen at hamk.fi
  • Viestintäyhdyshenkilö: Liisa Tiittanen, liisa.tiittanen at utu.fi

Ryhmän kokoonpano:

Jouni Aaltonen
Turun yliopiston kirjasto
jouni.aaltonen at utu.fi

Ari Häyrinen
Jyväskylän yliopisto, avoimen tiedon keskus
ari.hayrinen at jyu.fi

Pirjo Kangas
pirjo.kangas at gmail.com

Heli Kautonen
Turun yliopiston kirjasto
heli.kautonen at utu.fi

Minna Kivinen
Hämeen ammattikorkeakoulu
minna.kivinen at hamk.fi

Johanna Lahikainen
Helsingin yliopiston kirjasto
johanna.lahikainen at helsinki.fi

Ari-Pekka Lauhakari
Taideyliopiston kirjasto
ari-pekka.lauhakari at uniarts.fi

Sinikka Luokkanen, puheenjohtaja
Hämeen ammattikorkeakoulu
sinikka.luokkanen at stks.fi

Toni Raja-Hanhela
Lapin korkeakoulukirjasto
toni.raja-hanhela at ulapland.fi

Tuomo Seppänen
Tampereen yliopisto
tuomo.seppanen at tuni.fi

Liisa Tiittanen
Turun yliopiston kirjasto
liisa.tiittanen at utu.fi

Hallituksen edustaja:
Henri Pitkänen
Suomen ympäristökeskus
henri.pitkanen at syke.fi