Uuden teknologian työryhmä

Uuden teknologian työryhmän tehtävänä on lisätä uusiin teknologioihin liittyvää tietämystä STKS:n jäsenistön keskuudessa sekä laajemmin Suomen kirjastokentällä. Ryhmä toteuttaa tätä tehtävää järjestämällä erilaisia tilaisuuksia tai koulutusta, laatimalla selvityksiä sekä ylipäätään perehtymällä uusiin teknologioihin, niiden tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin erityisesti tieteellisessä kirjastotoiminnassa. Ryhmä tarjoaa jäsenilleen keskustelufoorumin, jossa voi jakaa tietämystään ja kokemuksiaan tästä aihealueesta kiinnostuneiden kollegojen kanssa. 

Uusiksi teknologioiksi katsotaan ryhmää perustettaessa (keväällä 2020) tekoäly sekä sen piiriin kuuluvat sovellusalueet kuten konenäkö, koneoppiminen, laajennettu, lisätty ja virtuaalitodellisuus (XR, AR ja VR), lohkoketjut, robotiikka sekä hologrammi- ja biotunnistusteknologiat. Ryhmän tehtävänä on seurata teknologioiden kehittymistä ja sisällyttää tähän listaan uusia teknologisia innovaatioita sitä mukaa kun niillä voidaan olettaa olevan vaikutusta kirjastotoimintaan.

Uuden teknologian työryhmä edistää toiminnallaan tutkimuksen avoimuutta, teknologioiden ihmislähtöisyyttä ja luottamusta yhteiskuntaan.

  • Yhteyshenkilö: Heli Kautonen, heli.kautonen [at] finlit.fi
  • Viestintäyhteyshenkilö:

Ryhmän kokoonpano keväällä 2020:

Heli Kautonen, puheenjohtaja
Suomalaisen kirjallisuuden seuran kirjasto
heli.kautonen [at] finlit.fi

Hallituksen edustaja:
Sinikka Luokkanen
Hämeen ammattikorkeakoulu
sinikka.luokkanen [at] stks.fi