Uuden teknologian työryhmä

Uuden teknologian työryhmän tehtävänä on lisätä uusiin teknologioihin liittyvää tietämystä STKS:n jäsenistön keskuudessa sekä laajemmin Suomen kirjastokentällä. Ryhmä toteuttaa tätä tehtävää järjestämällä erilaisia tilaisuuksia tai koulutusta, laatimalla selvityksiä sekä ylipäätään perehtymällä uusiin teknologioihin, niiden tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin erityisesti tieteellisessä kirjastotoiminnassa. Ryhmä tarjoaa jäsenilleen keskustelufoorumin, jossa voi jakaa tietämystään ja kokemuksiaan tästä aihealueesta kiinnostuneiden kollegojen kanssa. 

Uusiksi teknologioiksi katsotaan ryhmää perustettaessa (keväällä 2020) tekoäly sekä sen piiriin kuuluvat sovellusalueet kuten konenäkö, koneoppiminen, laajennettu, lisätty ja virtuaalitodellisuus (XR, AR ja VR), lohkoketjut, robotiikka sekä hologrammi- ja biotunnistusteknologiat. Ryhmän tehtävänä on seurata teknologioiden kehittymistä ja sisällyttää tähän listaan uusia teknologisia innovaatioita sitä mukaa kun niillä voidaan olettaa olevan vaikutusta kirjastotoimintaan.

Uuden teknologian työryhmä edistää toiminnallaan tutkimuksen avoimuutta, teknologioiden ihmislähtöisyyttä ja luottamusta yhteiskuntaan.

  • Yhteyshenkilö: Heli Kautonen, heli.kautonen at finlit.fi
  • Viestintäyhteyshenkilö:

Ryhmän kokoonpano:

Ari Häyrinen
Jyväskylän yliopisto, avoimen tiedon keskus
ari.hayrinen at jyu.fi

Pirjo Kangas
Ellibs
pirjo.kangas at gmail.com

Heli Kautonen, puheenjohtaja
Suomalaisen kirjallisuuden seuran kirjasto
heli.kautonen at finlit.fi

Minna Kivinen
Hämeen ammattikorkeakoulu
minna.kivinen at hamk.fi

Toni Raja-Hanhela
Lapin korkeakoulukirjasto
toni.raja-hanhela at ulapland.fi

Tuomo Seppänen
Tampereen yliopisto
tuomo.seppanen at tuni.fi

Hallituksen edustaja:
Sinikka Luokkanen
Hämeen ammattikorkeakoulu
sinikka.luokkanen at stks.fi