Asiakaspalvelutyöryhmä

Asiakaspalvelutyöryhmä edistää kirjastosihteerien ja vastaavien kirjastoammattilaisten välistä yhteistyötä ja verkostoitumista sekä järjestää asiakaspalveluun liittyviä koulutustilaisuuksia.

Työryhmän kokoonpano

Tytti Leppänen (puheenjohtaja)
Jyväskylän yliopisto, Avoimen tiedon keskus, kirjasto
tytti.p.leppanen at jyu.fi

Tuomas Gustavsson (varapuheenjohtaja)
LM Prenax
tuomas.gustavsson at prenax.fi

Heli Muhonen (sihteeri)
Kuopion kaupunginkirjasto
heli.muhonen at kuopio.fi

Raila Salminen (viestintäyhdyshenkilö)
Jyväskylän yliopisto, Avoimen tiedon keskus, kirjasto
raila.salminen at jyu.fi

Päivi Letonsaari
Turun yliopiston kirjasto
paivi.letonsaari at utu.fi

Kirsti Mustalahti
Tritonia – Vaasan tiedekirjasto
kirsti.mustalahti at uwasa.fi

Rasmus Rantala
Åbo Akademin kirjasto
rasmus.rantala at abo.fi

Eerik Wiren
Ebsco
EWiren at ebsco.com

Seuran hallituksen edustaja työryhmässä
Virpi Kultanen
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö
virpi.kultanen at tyks.fi

Toimintasuunnitelmat ja -kertomukset

Työryhmän toimintasuunnitelmat ja toimintakertomukset löytyvät kohdasta Asiakaspalvelutyöryhmä – Pöytäkirjat.

Asiakaspalveluseminaarit

Työryhmän järjestämien seminaarien ohjelmat ja esitysmateriaalit löytyvät kohdasta Asiakaspalvelutyöryhmä – Koulutusten materiaalit.