Informaatiolukutaitotyöryhmä

Informaatiolukutaitotyöryhmän tehtävänä on yhteistyössä kansallisten verkostojen kanssa edistää informaatiolukutaidon toteutumista korkeakouluissa ja toimia ammattikorkeakoulu- ja yliopistokirjastojen, erikoiskirjastojen sekä yleisten kirjastojen kouluttajien välisenä yhteistyökanavana. Ryhmä välittää tietoa informaatiolukutaidon ajankohtaisista asioista mm. seminaarein ja sähköpostilistoilla.

Yhteyshenkilö: Kaisu Clarot, email: kaisu.clarot at oulu.fi

Työryhmän jäsenet

Kaisu Clarot, puheenjohtaja
Oulun yliopiston kirjasto
kaisu.clarot at oulu.fi

Riitta Holopainen
Itä-Suomen yliopiston kirjasto
riitta.s.holopainen at uef.fi

Christel Lund
Åbo Akademin kirjasto
christel.lund at abo.fi

Pia-Maria Niemitalo
Vaasan yliopiston kirjasto, Tritonia
pia-maria.niemitalo at uwasa.fi

Janne Nyström
Ammattikorkeakoulu Arcadan kirjasto
janne.nystrom at arcada.fi

Minna Suikka
Helsingin yliopiston kirjasto
minna.suikka at helsinki.fi

Leena Tonttila
Turun yliopiston kirjasto
leena.tonttila at utu.fi

Hallituksen edustaja:
Jaana Latvanen
Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto
jaana.latvanen at seamk.fi