Informaatiolukutaito-työryhmä

Informaatiolukutaitotyöryhmän tehtävänä on yhteistyössä kansallisten verkostojen kanssa edistää informaatiolukutaidon toteutumista korkeakouluissa ja toimia ammattikorkeakoulu- ja yliopistokirjastojen, erikoiskirjastojen sekä yleisten kirjastojen kouluttajien välisenä yhteistyökanavana. Ryhmä välittää tietoa informaatiolukutaidon ajankohtaisista asioista mm. seminaarein ja sähköpostilistoilla.

Yhteyshenkilö: Anita Laamanen, e-mail: anita.laamanen at vtt.fi
Viestintäyhteyshenkilö Janika Asplund, e-mail janika.asplund at staff.uta.fi

Työryhmän jäsenet

Anita Laamanen,  puheenjohtaja
VTT
anita.laamanen at vtt.fi

Janika Asplund
Tampereen yliopiston kirjasto
janika.asplund at uta.fi

Kaisu Clarot
Oulun yliopiston kirjasto
kaisu.clarot at oulu.fi

Minna Suikka
Helsingin yliopiston kirjasto
minna.suikka at helsinki.fi

Eerika Kiuru
Hämeen ammattikorkeakoulu, Kirjasto- ja tietopalvelut
eerika.kiuru at hamk.fi

Mervi Miettinen
Tampereen teknillinen yliopisto
mervi.miettinen at tut.fi

Tiia Puputti
Jyväskylän yliopiston kirjasto
tiia.puputti at jyu.fi

Heidi Troberg
Vaasan yliopiston kirjasto, Tritonia
heidi.troberg at tritonia.fi

Hallituksen edustaja:
Anna Ruth
Tampereen yliopiston kirjasto
Anna.Ruth at uta.fi