Työryhmät

Photo by rawpixel.com from Pexels

Seura toimii työryhmiensä kautta: työryhmät tekevät oman erityisosaamisalansa mukaista kehitystyötä. Ne tiedottavat jäsenistölle oman toiminta-alueensa ajankohtaisista asioista sekä järjestävät koulutus- ja keskustelutilaisuuksia alan toimijoille.

Jos olet kiinnostunut työryhmätoiminnasta, voit ottaa yhteyttä sinua kiinnostavan työryhmän puheenjohtajaan.

Aineiston saatavuus -työryhmä

Työryhmän tehtävänä on kehittää aineiston saatavuutta ja kokoelmien yhteiskäyttöä Suomessa.

 • Yhteyshenkilö: Maarit Cederberg maarit.cederberg [at] tuni.fi
 • Viestintäyhteyshenkilö: Juha Leppämäki, juha.leppamaki [at] helsinki.fi

Asiakaspalvelutyöryhmä

Asiakaspalvelutyöryhmä edistää kirjastojen palvelutehtävissä työskentelevien yhteistyötä ja verkostoitumista sekä järjestää asiakaspalveluun liittyviä koulutustilaisuuksia.

 • Yhteyshenkilö: Tytti Leppänen, tytti.p.leppanen [at] jyu.fi
 • Viestintäyhdyshenkilö: Raila Salminen, raila.salminen [at] jyu.fi

Informaatiolukutaito-työryhmä

Informaatiolukutaitotyöryhmän tehtävänä on yhteistyössä kansallisten verkostojen kanssa edistää informaatiolukutaidon toteutumista korkeakouluissa ja toimia ammattikorkeakoulu- ja yliopistokirjastojen, erikoiskirjastojen sekä yleisten kirjastojen kouluttajien välisenä yhteistyökanavana. Ryhmä välittää tietoa informaatiolukutaidon ajankohtaisista asioista mm. seminaarein ja sähköpostilistoilla.

 • Yhteyshenkilö: Mervi Miettinen, mervi.miettinen [at] tuni.fi
 • Viestintäyhteyshenkilö: Eerika Kiuru, eerika.kiuru [at] hamk.fi

Kirjastojuridiikan työryhmä

Kirjastojuridiikan työryhmän tavoitteena on seurata säädösvalmistelua tieteellisten kirjastojen toiminnan alueella sekä kotimaisella että kansainvälisellä tasolla. Työryhmä valmistelee tarvittaessa lausuntoja ja ottaa kantaa kirjastojen juridisiin asioihin liittyen. Työryhmä järjestää koulutusta kirjastojuridiikkaan liittyen.

 • Yhteyshenkilö: Irma Reijonen, irma.reijonen [at] helsinki.fi

Taidekirjastojen työryhmä

Edistää suomalaisten taidekirjastojen yhteistyötä ja ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä sekä järjestää koulutusta.

 • Yhteyshenkilö: Suvi Juvonen, suvi.juvonen [at] mfa.fi
 • Viestintäyhteyshenkilö: Suvi Juvonen

Tutkijapalveluiden työryhmä

edistää osaamisen kehittymistä ja yhteistyötä tieteellisissä kirjastoissa ja tietopalveluissa seuraavilla aihealueilla: tutkimuksen arvionti ja bibliometriikka, tutkimusdata, avoimet julkaisuarkistot sekä avoin tieteellinen julkaiseminen ja muut ajankohtaiset tutkijapalvelut.

 • Yhteyshenkilö: Heta Mikkonen, heta.mikkonen [at] uef.fi
 • Viestintäyhteyshenkilö: Harri Ollikainen, harri.ollikainen [at] uniarts.fi

Uuden teknologian työryhmä

Uuden teknologian työryhmän tehtävänä on lisätä uusiin teknologioihin liittyvää tietämystä STKS:n jäsenistön keskuudessa sekä laajemmin Suomen kirjastokentällä. 

 • Yhteyshenkilö: Sinikka Luokkanen, sinikka.luokkanen [at] hamk.fi
 • Viestintäyhteyshenkilö: