Työryhmät

Photo by rawpixel.com from Pexels

Seura toimii työryhmiensä kautta: työryhmät tekevät oman erityisosaamisalansa mukaista kehitystyötä. Ne  tiedottavat jäsenistölle oman toiminta-alueensa ajankohtaisista asioista sekä järjestävät koulutus- ja keskustelutilaisuuksia alan toimijoille.

Aineiston saatavuus -työryhmä

Työryhmän tehtävänä on kehittää aineiston saatavuutta ja kokoelmien yhteiskäyttöä Suomessa.

 • Yhteyshenkilö: Tytti Kallio-Kokko, tytti.kallio-kokko [at] diak.fi

 

Asiakaspalvelutyöryhmä

Asiakaspalvelutyöryhmä (ent. Kirjastosihteerien työryhmä) edistää kirjastojen palvelutehtävissä työskentelevien yhteistyötä ja verkostoitumista sekä järjestää asiakaspalveluun liittyviä koulutustilaisuuksia.

 • Yhteyshenkilö: Elena Svahn, esvahn [at] ebsco.com
 • Viestintäyhteyshenkilö: Raila Salminen, raila.salminen [at] jyu.fi

Informaatiolukutaito-työryhmä

Informaatiolukutaitotyöryhmän tehtävänä on yhteistyössä kansallisten verkostojen kanssa edistää informaatiolukutaidon toteutumista korkeakouluissa ja toimia ammattikorkeakoulu- ja yliopistokirjastojen, erikoiskirjastojen sekä yleisten kirjastojen kouluttajien välisenä yhteistyökanavana. Ryhmä välittää tietoa informaatiolukutaidon ajankohtaisista asioista mm. seminaarein ja sähköpostilistoilla.

 • Yhteyshenkilö: Anita Laamanen, anita.laamanen [at] vtt.fi
 • Viestintäyhteyshenkilö: Janika Asplund, janika.asplund [at] tuni.fi

 

Kirjastojuridiikan työryhmä

Kirjastojuridiikan työryhmän tavoitteena on seurata säädösvalmistelua tieteellisten kirjastojen toiminnan alueella sekä kotimaisella että kansainvälisellä tasolla. Työryhmä valmistelee tarvittaessa lausuntoja ja ottaa kantaa kirjastojen juridisiin asioihin liittyen. Työryhmä järjestää koulutusta kirjastojuridiikkaan liittyen.

 • Yhteyshenkilö: Irma Reijonen, irma.reijonen [at] helsinki.fi
 • Viestintäyhteyshenkilö: Soile Manninen, soile.manninen [at] helsinki.fi

 

Taidekirjastojen työryhmä

Edistää suomalaisten taidekirjastojen yhteistyötä ja ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä sekä järjestää koulutusta.

 • Yhteyshenkilö: Suvi Juvonen, suvi.juvonen [at] mfa.fi
 • Viestintäyhteyshenkilö: Suvi Juvonen

 

Tietoaineistotyöryhmä (ent. Kausijulkaisutyöryhmä)

Seuraa kausijulkaisualan kansallista ja kansainvälistä kehitystä ja tutkimusta ja järjestää koulutustilaisuuksia.

 • Yhteyshenkilö: Tiina Jounio, tiina.jounio [at] oulu.fi

 

Tutkijapalveluiden työryhmä

edistää osaamisen kehittymistä ja yhteistyötä tieteellisissä kirjastoissa ja tietopalveluissa seuraavilla aihealueilla: tutkimuksen arvionti ja bibliometriikka, tutkimusdata, avoimet julkaisuarkistot sekä avoin tieteellinen julkaiseminen ja muut ajankohtaiset tutkijapalvelut.

 • Yhteyshenkilö: Anna Ruth, anna.ruth [at] tuni.fi
 • Viestintäyhteyshenkilö: Johanna Lahikainen, johanna.lahikainen [at] helsinki.fi

 

Senioriklubi

On pitänyt yllä yhteyttä seuran entisten ja nykyisten aktiivijäsenten välillä ja järjestänyt tutustumisretkiä kirjastoihin. Tällä hetkellä etsimme ryhmälle uutta vetäjää. Jos olet etsimämme henkilö, tai sinulla on ideoita ryhmän toimintaan, ota yhteyttä!

 • Yhteyshenkilö: STKS:n sihteeri Tuula Hurskainen, tuula.hurskainen [at] ymparisto.fi