Entiset työryhmät

Entiset työryhmät ja jaostot

Erikoiskirjastotyöryhmä lakkautettu v.2019

Kirjastosihteerien työryhmä (2007-2014) –> Asiakaspalvelutyöryhmä (2015-)

Käyttäjäkoulutustyöryhmä –> Opintopalvelujen työryhmä –> nyk. Informaatiolukutaitotyöryhmä

Tekijänoikeustyöryhmä –> nyk. Kirjastojuridiikan työryhmä

Kokoelmatyöryhmä
Lakkautettu vuoden 2017 alusta
Kokoelmatyöryhmä tukee kokoelmapoliittista suunnittelutyötä ja tarjoaa keskustelufoorumin kirjastojen kokoelmatyölle.

Laatutyöryhmä on ollut tauolla v. 2009-.

Laatutyöryhmä seuraa kirjastojen toiminnan arviointiin ja parantamiseen tähtääviä hankkeita ja käytäntöjä sekä järjestää vuotuisen laatuseminaarin. Erityisesti keskitytään kirjastojen vaikuttavuuden arviointiin ja laatuhankkeisiin. Tavoitteena on edesauttaa kirjastojen toimintojen kehittämistä sekä korostaa kirjastojen yhteiskunnallista merkitystä.

Avoimen oppimisympäristön työryhmä
– edistää kirjastonkäytön ja tiedonhaun integroitumista opetukseen

Kansainvälisten asioiden työryhmä
– lakkautettu vuoden 2016 alusta
Kansainvälisten asioiden työryhmän tavoitteena on laajentaa ja syventää alan kansainvälisyyttä ja kansainvälisen yhteistyön vaikuttavuutta. Työryhmä seuraa alan kansainvälistä toimintaa, mm. tiedottamalla alan tärkeistä kansainvälisistä tehtävistä, järjestää seminaareja ja kutsuu ja ottaa vastaan ulkomaisia vieraita ja edistää yhteyksien luomista heihin. Työryhmä osallistuu aktiivisesti kansainvälisten työryhmien toimintaan. Lisäksi työryhmä antaa lausuntoja kansainvälisiä kirjasto-organisaatioita koskevissa asioissa.

Koulutusjaosto
– järjestää seuran jäsenille täydennyskoulutusta ajankohtaisista asioista

Kurssikirjastojen työryhmä
– seuraa avoimen korkeakoulun, laajenevan täydennyskoulutuksen ja ammattikorkeakoulujen vaikutusta

Opintomatkajaosto
– suunnittelee ja järjestää opintomatkoja

PR-työryhmä
– toimii hallituksen apuna tiedotuskampanjoissa

Senioriklubi

Lakkautettu v.2020

STKS:n senioriklubi piti yllä yhteyttä seuran entisten ja nykyisten aktiivijäsenten välillä ja järjesti tutustumisretkiä kirjastoihin. Ryhmä lakkautettiin toiminnan hiipumisen takia.

Tietoaineistotyöryhmä (ent. Kausijulkaisutyöryhmä) yhdistetty Aineiston saatavuus-työryhmään vuoden 2023 alusta