Tutustu

Suomen tieteellinen kirjastoseura (STKS) on kirjasto- ja tietopalvelun ammattilaisten ja alasta kiinnostuneiden aatteellinen yhdistys.

STKS tekee tunnetuksi kirjastojen merkitystä luovuuden ja tuottavuuden perustana sekä välttämättömänä osana koulutusta ja tutkimusta.

Seuran jäseniksi ovat tervetulleita kaikki alasta kiinnostuneet, niin yksityishenkilöt kuin organisaatiot ja yhteisötkin.

Tervetuloa muutoksen tekijöiden hyvään seuraan!

Jäsenemme tulevat kaikilta kirjastosektoreilta. Koulutuksemme eivät keskity ainoastaan tieteellisiin kirjastoihin, vaan sisällöt sopivat kaikille aihepiiristä kiinnostuneille, työpaikasta riippumatta. Seura toimii tieteellisenä yhdistyksenä, jonka tarkoituksena on tehdä tunnetuksi tietohuollon merkitystä tuotantotekijänä sekä tutkimus- ja koulutustoiminnan välttämättömänä perusedellytyksenä.

Tarjoamme jäsenillemme mahdollisuuden verkostoitua sekä tuemme muutoksen hallintaa muuttuvassa toimintaympäristössä ja omassa työssä. Keinoina tähän ovat erityisesti seuran aktiivisten työryhmien toteuttamat, alan eri osa-alueisiin keskittyvät koulutustilaisuudet sekä Signum-lehti. Olemme aktiivisia sosiaalisessa mediassa, Facebookissa ja Twitterissä.

STKS myös antaa lausuntoja kotimaisista kirjastoasioista ja vaikuttaa kansainvälisesti tieteellisten kirjastojen toimialueella.

Seuralla ei ole kokopäiväistä palkattua henkilökuntaa. Luottamushenkilöiden ja toimielinten yhteystiedot löytyvät yhteystiedoista.

STKS:n www-sivuston ulkoasun on suunnitellut Mattsson & Mattsson ja Flo Apps oy.