På svenska

Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund

Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund (1929-) är en ideell organisation inom biblioteks- och informationstjänstbranschen. Utöver privatpersoner kan även samfund och organisationer vara medlemmar. Trots samfundets namn är alla bibliotekssektorer representerade bland medlemmarna, och de utbildningsdagar som samfundet ordnar är avsedda för alla intresserade, oberoende av var man är anställd.

Samfundet ger sina medlemmar möjligheter att medverka i ett nätverk, knyta kontakter och få stöd för att behärska förändringar i eget arbete i en ständigt föränderlig värld. Tidskriften Signum bidrar till detta syfte men framför allt verkar samfundet genom sina aktiva arbetsgrupper. De olika arbetsgrupperna ordnar årligen ett tiotal seminarier och utbildningstillfällen med mångsidigt innehåll som täcker olika aktuella teman.

Utöver detta ger FVBS uttalanden i inhemska biblioteksfrågor och är verksamt också i internationella sammanhang, i huvudsak dock inom de vetenskapliga bibliotekens område.

Samfundet har inte avlönad personal. Denna länk ger kontaktuppgifter till styrelsemedlemmar, förtroendepersoner och arbetsgrupper.