Erikoiskirjastojen työryhmä (2006–2015)

Toimintasuunnitelmat

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Toimintakertomukset

2009
2008
2007
2006
2005

Erikoiskirjasto-ryhmän menneitä seminaareja

Ongella vai virvelillä? Erikoisalojen aineistot esiin sisällönkuvailulla 14.5.2014

Erikoiskirjastot turbulenssissa ? erikoiskirjastopäivä 20.1.2011

Elektronisten aineistojen muuttuva maailma – erikoiskirjastopäivä 14.11.2006

  • Mitä FinELib tarjoaa erikoiskirjastoille? FinELib-aineistojen käyttöehdot – suunnittelija Paula Mikkonen, Kansalliskirjasto
  • Tekijänoikeuskysymykset elektronisten aineistojen maailmassa – Kansalliskirjaston lakimies Pekka Heikkinen
  • Mitä Open Access voi tarjota erikoiskirjastoille? – tutkija Kalle Korhonen, Helsingin yliopiston kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö & pääsuunnittelija Esa-Pekka Keskitalo, Kansalliskirjasto & järjestelmäasiantuntija Rita Voigt, Teknillinen korkeakoulu
  • Varastokirjaston rooli ja strategia, sen palvelut pienille erikoiskirjastoille – kirjastonjohtaja Pentti Vattulainen, Varastokirjasto
  • Painettujen ja elektronisten kausijulkaisujen hankinta ja hallinta – Janne Järvinen, LehtiMarket Oy
  • Tiedonhaun opetus tutkimuslaitoksessa – informaatikko Katja Hilska, Kansanterveyslaitos
  • Kirjaston ja asiakirjahallinnon integroitu vastuualue – tietopalvelupäällikkö Armi Länkelin, Säteilyturvakeskus

Tiedonhankintaa ja -hallintaa: asiantuntijaorganisaation näkökulma – erikoiskirjastopäivä 3.2.2005

Erikoiskirjastopäivä 3.6.2003

Ratkaiseeko raha kirjastojen kehityksen – teemapäivä tieteellisten kirjastojen rahoituksesta 8.11.2001