Erikoiskirjastojen työryhmä (2006–2015)

Toimintasuunnitelmat

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Toimintakertomukset

2009
2008
2007
2006
2005

Kokousten pöytäkirjat

Kokousten pöytäkirjoja voi tiedustella työryhmän puheenjohtajalta tai sihteeriltä.

Erikoiskirjasto-ryhmän menneitä seminaareja

Ongella vai virvelillä? Erikoisalojen aineistot esiin sisällönkuvailulla 14.5.2014

Erikoiskirjastot turbulenssissa ? erikoiskirjastopäivä 20.1.2011

Elektronisten aineistojen muuttuva maailma – erikoiskirjastopäivä 14.11.2006

  • Mitä FinELib tarjoaa erikoiskirjastoille? FinELib-aineistojen käyttöehdot – suunnittelija Paula Mikkonen, Kansalliskirjasto
  • Tekijänoikeuskysymykset elektronisten aineistojen maailmassa – Kansalliskirjaston lakimies Pekka Heikkinen
  • Mitä Open Access voi tarjota erikoiskirjastoille? – tutkija Kalle Korhonen, Helsingin yliopiston kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö & pääsuunnittelija Esa-Pekka Keskitalo, Kansalliskirjasto & järjestelmäasiantuntija Rita Voigt, Teknillinen korkeakoulu
  • Varastokirjaston rooli ja strategia, sen palvelut pienille erikoiskirjastoille – kirjastonjohtaja Pentti Vattulainen, Varastokirjasto
  • Painettujen ja elektronisten kausijulkaisujen hankinta ja hallinta – Janne Järvinen, LehtiMarket Oy
  • Tiedonhaun opetus tutkimuslaitoksessa – informaatikko Katja Hilska, Kansanterveyslaitos
  • Kirjaston ja asiakirjahallinnon integroitu vastuualue – tietopalvelupäällikkö Armi Länkelin, Säteilyturvakeskus

Tiedonhankintaa ja -hallintaa: asiantuntijaorganisaation näkökulma – erikoiskirjastopäivä 3.2.2005

Erikoiskirjastopäivä 3.6.2003

Ratkaiseeko raha kirjastojen kehityksen – teemapäivä tieteellisten kirjastojen rahoituksesta 8.11.2001