Pöytäkirjat

Kokousmuistioita sekä toimintakertomuksia ja -suunnitelmia voi tiedustella ryhmän yhteyshenkilöiltä.