Otamme kantaa

15.5.2020
Suomen yliopistokirjastojen verkoston ja Suomen tieteellisen kirjastoseuran kannanotto opetus- ja kulttuuriministeriölle DSM-direktiivin toimeenpanosta

10.9.2018

MEPeille lähetetty LIBERin tukipyyntö tekijänoikeusäänestyksessä

30.1.2018

Oikeusministeriölle (pdf) jätetty kannanotto hallituksen esitysluonnokseen EU:n tietosuoja-asetukseen liittyen

11.1.2018

Lausunto (pdf) työryhmämuistiosta Varastokirjaston liittämisestä Kansalliskirjastoon (OKM 2017:52)

15.9.2016
Oulun AMK:lle ja OKM:lle jätetty kannanotto (pdf) sen suunnitelmista lakkauttaa kirjasto-ja tietopalvelualan koulutusohjelma AMK:ssa

28.10.2011
Kirjastoseurojen neuvottelukunnan e-kirjakannanotto (pdf)
Finlands svenska biblioteksförening, Suomen kirjastoseura, Suomen tieteellinen kirjastoseura