Otamme kantaa

19.5.2022

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle pyynnöstä laadittu asiantuntijalausunto aiheena HE 43_2022 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta.

1.2.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista annetun direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

22.11.2020

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevasta lainsäädännöstä

16.11.2020

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tutkimustietovarannosta

15.5.2020
Suomen yliopistokirjastojen verkoston ja Suomen tieteellisen kirjastoseuran kannanotto opetus- ja kulttuuriministeriölle DSM-direktiivin toimeenpanosta

10.9.2018

MEPeille lähetetty LIBERin tukipyyntö tekijänoikeusäänestyksessä

30.1.2018

Oikeusministeriölle (pdf) jätetty kannanotto hallituksen esitysluonnokseen EU:n tietosuoja-asetukseen liittyen

11.1.2018

Lausunto (pdf) työryhmämuistiosta Varastokirjaston liittämisestä Kansalliskirjastoon (OKM 2017:52)

15.9.2016
Oulun AMK:lle ja OKM:lle jätetty kannanotto (pdf) sen suunnitelmista lakkauttaa kirjasto-ja tietopalvelualan koulutusohjelma AMK:ssa

28.10.2011
Kirjastoseurojen neuvottelukunnan e-kirjakannanotto (pdf)
Finlands svenska biblioteksförening, Suomen kirjastoseura, Suomen tieteellinen kirjastoseura