Karl-Erik Henrikssonin rahasto

Rahastosta jaetaan apurahoja kirjastoalan tutkimukseen, ulkomaiseen esitelmä- tai opintomatkaan. Rahastosta voidaan myöntää kannustusapurahaa seurojen nuorille aktiivisille jäsenille.

Huom! Rahasto jakaa seuraavan kerran apurahoja vuonna 2025.

Suomen kirjastoseura ja Suomen tieteellinen kirjastoseura perustivat Karl-Erik Henrikssonin rahaston vuonna 1969 kunnioittaakseen Karl-Erik Henrikssonin muistoa. Fil.tri Karl-Erik Henriksson (1919–1969) oli Helsingin yliopiston kirjaston (nykyisen Kansalliskirjaston) ulkomaisen osaston esimies. Hän oli Kirjastolehden toimituskunnan jäsen yli 20 vuotta ja toimi koko 1960-luvun Suomen kirjastoseuran hallituksessa, myös puheenjohtajana aina kuolemaansa asti.

Rahaston asioita hoitaa Suomen tieteellisen kirjastoseuran ja Suomen Kirjastoseuran hallituksen valitsema kuusihenkinen johtokunta. Johtokunnan toimikausi on kolmivuotinen.

Rahaston johtokunnan jäsenet toimikaudella 2024–2026:

  • Henriksson, Markus (pysyvä jäsen)
  • Kivirinta, Mervi (sihteeri)
  • Kultanen, Virpi
  • Lehto, Anne (pj.)
  • Manninen, Juha (varapj.)
  • Suikka, Minna
  • Tiinanen, Jaakko.

Voit tukea kirjastoalaa ostamalla rahaston adresseja ja muistivihkoja.
Tilaa adressi tai muistivihko Suomen Kirjastoseurasta (info@fla.fi, p. 044 522 2941) tai Suomen tieteellisestä kirjastoseurasta (taloudenhoitaja@stks.fi). Adressin hinta on 10 euroa ja muistivihkon 5 euroa.
Rahaston tilinumero on FI76 2185 2001 0216 57.

Karl-Erik Henrikssonin muistorahaston säännöt

Lisätiedot:
Mervi Kivirinta, sihteeri, taloudenhoitaja@stks.fi