Koulutukset

Seminaarin teemana on muuttuva, monipuolistuva ja moninaistuva informaatiolukutaito.