Suomen tieteellisen kirjastoseuran asiantuntijalausunto sivistysvaliokunnalle