Sihteerihakua jatkettu

Tule mukaan tekemään Suomen tieteellisen kirjastokentän tulevaisuutta!

STKS (www.stks.fi) on kirjasto- ja tietopalvelun ammattilaisten ja alasta kiinnostuneiden aatteellinen yhdistys, joka järjestää koulutuksia sekä edistää kirjasto- ja tietopalvelualan tutkimusta. STKS tekee tunnetuksi kirjastojen merkitystä luovuuden ja tuottavuuden perustana sekä välttämättömänä osana koulutusta ja tutkimusta. Seura julkaisee Signum-lehteä. Seurassa on noin 400 jäsentä.

STKS:n sihteeriksi haetaan henkilöä, joka tuntee tieteellisten kirjastojen toimintakenttää, ja jolla on työtehtävien, opintojen tai yhdistystoiminnan kautta kertynyttä kokemusta sihteerin tehtävistä. Tehtävän vaatima aika on noin 1 työpäivä/viikko, mutta työn määrä vaihtelee ajankohdan mukaan. Tehtävä soveltuu esimerkiksi osa-aikaisesti työskentelevälle, alan opiskelijalle tai henkilölle, joka pystyy osallistumaan kokouksiin toisinaan myös työpäivänsä aikana.

Seuramme sihteerinä pääset tutustumaan ja osallistumaan tieteellisten kirjastojen ajankohtaisiin asioihin ja kehityssuuntiin. Sihteerinä toimiminen tarjoaa loistavan väylän verkostoitumiseen ja tärkeiden kirjastoalan kontaktien luomiseen.

Tehtävät

Sihteeri osallistuu seuran vuosikokouksiin, hallituksen kuukausittaisiin kokouksiin ja työvaliokunnan tapaamisiin. Yhdessä työvaliokunnan kanssa sihteeri valmistelee sekä hallituksen kokouksia että seuran vuosikokouksia. Kokouksissa sihteeri pitää pöytäkirjaa ja osan päätöksistä toimeenpano kuuluu sihteerin tehtäviin. Sihteeri myös vastaa dokumenttien arkistoinnista. Suurin osa tapaamista hoidetaan etänä, mutta jos on lähitapaamisia sihteeri hoitaa mahdolliset kokoustarjoilut ja tilavaraukset.
Jäsenkirje lähetetään kahdesti vuodessa sähköisenä, ja sihteeri on mukana sen tekemisessä ja lähettämisessä.

Sihteeri hoitaa seuran yhteydenpitoa ja neuvoo jäseniä tarvittaessa.
Tehtäviin kuuluu myös kerätä työryhmiltä kerran vuodessa toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat.

Sihteeri on mukana seuran verkkosivujen päivityksessä, some-tilien hoitamisessa ja jäsenrekisterin ylläpidossa. Myös seuran postituslistalle uutisten ja ilmoitusten lisääminen kuuluvat tehtäviin.

Tehtävästä maksetaan palkkio, joka on tällä hetkellä 3 333 euroa vuodessa.

Hakemukset 3.9.2023 mennessä puheenjohtaja Anne Lehto (puheenjohtaja@stks.fi) tai sihteeri Tuula Hurskainen (sihteeri@stks.fi).