Signum 2/2024 on ilmestynyt

Signum 2/2024 on julkaistu

Numerossa artikkeleita mm. seuraavista aiheista:

-Raportti STKS:n Aineiston hankinta -työryhmän järjestämän tekoälywebinaarin puheenvuoroista, aiheina olivat mm. tekoälysovelluksiin liittyvät kokemukset tieteellisisissä kirjastoissa.

-Yliopettaja Ari Haasio kertoo Signumin haastattelussa SeAMK:n kirjastotradenomien koulutuksesta ja samalla omasta työstään opettajana, tutkijana ja tietokirjailijana.

-Slaavilainen kirjasto on ollut osa Kansalliskirjastoa vuodesta 1924 ja viettää tänä vuonna juhlavuottaan. Signumin artikkelista voit lukea Slavican palveluista, kokoelmista ja vaiherikkaasta historiasta.

-Turun yliopiston kirjastossa on käynnissä projekti, jonka tavoitteena on kohentaa Kansalliskirjaston digitoimien, kaikille avoimesti saatavilla olevien lehtien metatietoja sekä tarjota ne kansallisesti ja kansainvälisesti Alma-kirjastojärjestelmän metatietovarannon kautta. Signumin artikkelista löydät kuvausta projektin eri vaiheista.

-Kansainvälistä näkökulmaa lehdessä tarjoaa artikkeli, jossa Ritva Niskala muistelee kirjastoverkon uudistamiseen liittyviä vaiheita Namibiassa 2000-luvun alkupuolella.

-Esittelyssä Lastensuojelun keskusliiton ylläpitämä lapsitiedon erikoiskirjasto ja tietopalvelu.

Löydät lehden täältä: https://journal.fi/signum/