Karl-Erik Henrikssonin rahaston apurahat 2017

Karl-Erik Henrikssonin rahastosta julistetaan Suomen tieteellisen
kirjastoseuran ja Suomen kirjastoseuran jäsenten haettavaksi yhteensä
enintään 1000 euroa apurahaa kirjastoalan tutkimustyötä tai ulkomaille
tehtävää esitelmä- tai opintomatkaa varten. Apurahaa ei myönnetä pro
gradu -töihin tai sitä vastaaviin kirjoituksiin. Apurahoja jaetaan
yksi tai useampi johtokunnan harkinnan mukaan. Etusijalle asetetaan
nuoret ja sellaiset hakijat, joilla on esitelmä.

Hakemukset tutkimus- tai matkasuunnitelmineen ja budjetteineen
pyydetään osoittamaan rahaston johtokunnalle ja lähettämään mieluiten
sähköpostitse osoitteella anne.sampi@gmail.com tai postitse
osoitteella Suomen tieteellinen kirjastoseura, c/o Tieteiden talo, Kirkkokatu 6,
00170 Helsinki viimeistään ke 15.3.2017 klo 16.00.

Päätökset tehdään maaliskuun aikana ja niistä ilmoitetaan hakijoille
sähköpostitse. Apurahan säännöt ovat saatavissa Suomen tieteellisestä
kirjastoseurasta sekä Suomen kirjastoseurasta. Apurahan saajan on
toimitettava rahastolle raportti apurahan käytöstä.

Karl-Erik Henrikssonin rahaston johtokunnan puolesta

Anne Sämpi
rahastonhoitaja, sihteeri / Karl-Erik Henrikssonin rahasto