Suomen tieteellinen kirjastoseura STKS ilmaisee tukensa

Suomen tieteellinen kirjastoseura STKS ilmaisee tukensa Ukrainan tieteellisille kirjastoille ja niiden henkilöstölle. Tieteellisten kirjastojen rooli on tärkeä tutkitun tiedon välittämisessä ja disinformaation torjunnassa.

Seura yhtyy kirjastoalan kannanottoihin
#LIBEReurope
#IFLA
#eblida
#kirjastoseura

We express our support for the scientific libraries of Ukraine and their staff. The role of scientific libraries is significant in disseminating researched information in the fight against disinformation.
STKS shares the views of
#LIBEReurope
#IFLA
#eblida
#kirjastoseura