Suomen tieteellinen kirjastoseura (STKS) etsii taloudenhoitajaa 1.8.2019 alkaen

STKS:n taloudenhoitajaksi haetaan henkilöä, joka on kiinnostunut Suomen tieteellisen kirjastoseuran toiminnasta ja jolla on joko työtehtävien tai yhdistystoiminnan kautta kertynyttä kokemusta talousasioiden hoidosta. Tehtävästä suoriutuminen ei vaadi erillistä koulutusta, tehtävään perehdytetään. Tehtävä soveltuu esimerkiksi opiskelijoille ja osa-aikaisesti työskenteleville.

Tehtäviin kuuluu yhdistyksen rahaliikenteen hoito, tiliöinti, talousarvion laadinta ja seuranta sekä jäsen- ja tilaajarekisterin ylläpito. Taloudenhoitaja osallistuu yhdistyksen hallituksen kokouksiin sekä työvaliokunnan tapaamisiin ja valmistelee käsiteltävät talous- ja jäsenasiat.

STKS:n taloudenhoitaja hoitaa myös Karl-Erik Henrikssonin rahaston sihteerin ja rahastonhoitajan tehtäviä.

Tarjoamme taloudenhoitajalle mielenkiintoisen näköalapaikan tieteellisten kirjastojen ajankohtaisiin asioihin ja kehityssuuntiin. Taloudenhoitajana toimiminen tarjoaa loistavan väylän verkostoitumiseen ja tärkeiden kirjastoalan kontaktien luomiseen.

Tehtävästä maksetaan 3 333 € palkkio / vuosi.

Hakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen tuula.hurskainen@ymparisto.fi 15.5.2019 mennessä. Lisätietoja antaa puheenjohtaja Pälvi Kaiponen (palvi.kaiponen@helsinki.fi) tai taloudenhoitaja Anne Sämpi (anne.sampi@gmail.com).

STKS on kirjasto- ja tietopalvelun ammattilaisten ja alasta kiinnostuneiden aatteellinen yhdistys, joka järjestää koulutuksia sekä edistää kirjasto- ja tietopalvelualan tutkimusta. STKS tekee tunnetuksi kirjastojen merkitystä luovuuden ja tuottavuuden perustana sekä välttämättömänä osana koulutusta ja tutkimusta. Seura julkaisee Signum-lehteä 4 numeroa vuodessa. Seurassa on n. 500 jäsentä.