STKS:n kannanotto Varastokirjaston yhdistymiseen Kansalliskirjastoon

STKS on 17.10.2017 lähettänyt alla olevan kannanoton Opetus- ja kulttuuriministeriöön, Helsingin yliopistoon ja Kansalliskirjastoon,

Varastokirjaston palveluiden taso turvattava mahdollisessa yhdistymisessä

Suomen tieteellinen kirjastoseura (STKS) esittää huolensa kirjastoaineiston vapaan saatavuuden ja liikkuvuuden varmistamisesta Varastokirjaston mahdollisesti yhdistyessä Kansalliskirjastoon. Useat kirjastot ovat perustelleet kokoelmakarsintojaan sillä, että Varastokirjasto toimittaa maksutta näitä aineistoja ja jäljenteitä varastoidusta aineistosta asiakkaille.

STKS:n yksiselitteinen kanta on, että julkisin varoin hankitun aineiston saanti tulee edelleen säilyä maksuttomana ja Varastokirjaston erinomainen asiakaslähtöinen palvelumalli tulee turvata. Lisäksi STKS pitää erittäin tärkeänä, että yhteistyössä tutkimus- ja opetusyhteisön kanssa Varastokirjastoon sijoitettuihin kokoelmiin ei kohdisteta karsintatoimia vaan aineiston saatavuus turvataan myös kansallisena tietovarantona ja aineiston säilyttämiseksi varataan riittävät tilat.

STKS toivoo, että Helsingin yliopiston tavoitteekseen asettama kansallisen säilytys-, jäljenne- ja välityspalvelun luominen loisi edellytykset entistä sujuvammalle ja avoimemmalle aineistojen yhteiskäytölle ja että Opetus- ja kulttuuriministeriö tutkisi tätä lainsäädäntötyöllään. STKS kannustaa Kansalliskirjastoa etsimään ja toteuttamaan malleja, joilla aineistot ovat käytössä koko Suomessa ja myös kansainvälisesti ilman organisaatioita kuormittavia laskutus- tai muita käytäntöjä.