Karl-Erik Henrikssonin rahaston apurahat 2019

Karl-Erik Henrikssonin syntymästä tulee kuluneeksi 100 vuotta vuonna 2019. Johtokunta on päättänyt jakaa apurahoja 5 000 euroa juhlavuonna. Apurahan saajat julkistetaan rahaston juhlaseminaarissa 24.4.2019.

Karl-Erik Henrikssonin rahastosta julistetaan Suomen tieteellisen
kirjastoseuran ja Suomen kirjastoseuran jäsenten haettavaksi yhteensä
5000 euroa apurahaa kirjastoalan tutkimustyötä tai vuonna 2019 ulkomaille tehtävää esitelmä- tai opintomatkaa varten. Apurahaa ei myönnetä pro gradu -töihin tai sitä vastaaviin kirjoituksiin. Apurahoja jaetaan yksi tai useampi johtokunnan harkinnan mukaan.

Hakemukset tutkimus- tai matkasuunnitelmineen ja budjetteineen
pyydetään osoittamaan rahaston johtokunnalle ja lähettämään mieluiten
sähköpostitse osoitteella anne.sampi@gmail.com tai postitse
osoitteella Suomen tieteellinen kirjastoseura, c/o Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki viimeistään pe 15.3.2019 klo 23.59.

Päätökset tehdään maaliskuun aikana ja niistä ilmoitetaan hakijoille
sähköpostitse. Apurahan säännöt ovat saatavissa Suomen tieteellisestä
kirjastoseurasta sekä Suomen kirjastoseurasta. Apurahan saajan on
toimitettava rahastolle raportti apurahan käytöstä.

Karl-Erik Henrikssonin rahaston johtokunnan puolesta

Anne Sämpi
rahastonhoitaja, sihteeri / Karl-Erik Henrikssonin rahasto