Kannanotto

Suomen tieteellinen kirjastoseura yhtyy Suomen kirjastoseuran 1.3.2021 julkaisemaan kannanottoon kirjastojen rajatun toiminnan turvaamisesta poikkeusolosuhteissa. Yleisten kirjastojen ohella myös tieteellisten kirjastojen toimivat ja turvallisesti järjestetyt paikallispalvelut koronarajoitusten puitteissa ovat keskeisiä opetuksen, opiskelun ja tutkimuksen tukena.

https://www.sttinfo.fi/tiedote/valttamaton-asiointi-on-turvattava-kuntien-kirjastoissa?publisherId=65781418&releaseId=69902277