Karl-Erik Henrikssonin rahaston apurahat 2022

Karl-Erik Henrikssonin rahastosta avataan Suomen tieteellisen kirjastoseuran ja Suomen kirjastoseuran jäsenten haettavaksi yhteensä 2000 € apurahaa kirjastoalan tutkimustyötä tai vuonna 2022 ulkomaille tehtävää esitelmä- tai opintomatkaa varten.

Apurahoja jaetaan yksi tai useampi johtokunnan harkinnan mukaan. Etusijalle asetetaan kirjastoalan tuoreet ammattilaiset, jotka osallistuvat kansainväliseen konferenssiin omalla esitelmällä. Apurahaa voi hakea myös verkossa tapahtuviin konferensseihin. Apurahaa ei myönnetä pro gradu -töihin tai sitä vastaaviin kirjoituksiin eikä laitehankintoihin.

Hakemukset tutkimus- tai matkasuunnitelmineen ja budjetteineen pyydetään osoittamaan rahaston johtokunnalle ja lähettämään sähköpostitse 14.3.2022 mennessä osoitteeseen:
petri.tonteri@stks.fi

Päätökset tehdään huhtikuun aikana ja niistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse. Rahaston säännöt ovat saatavissa Suomen tieteellisen kirjastoseuran kotisivuilta.

Apurahan saajan on toimitettava rahastolle vapaamuotoinen selvitys apurahan käytöstä vuoden 2022 loppuun mennessä.

Karl-Erik Henrikssonin rahaston johtokunnan puolesta

Petri Tonteri, rahastonhoitaja, sihteeri / Karl-Erik Henrikssonin rahasto