Call for presentations: esityksiä STKS:n Kirjasto kumppanina -seminaariin

Onko moka lahja vai sittenkin pelkkä moka?

Haluatko jakaa onnistumisen tai epäonnistumisen kokemuksesi opiksi kollegoille? Haemme 15 minuutin mittaisia esityksiä STKS:n seminaariin 26.11.2020. Teemana on vaikuttavan sidosryhmäviestinnän parhaat (tai huonoimmat) käytännöt.

Esitys voi käsitellä esimerkiksi seuraavia aiheita:

  • Tutkijat (tuo kiireinen ja heterogeeninen porukka) viestinnän kohderyhmänä
  • Hyödyn ja merkityksen sanallistaminen kirjaston/tietopalvelun asiakkaille
  • Eri sidosryhmien tavoittaminen – kanavat, tyylit, käytännöt
  • Vuorovaikutustoiminta – taidot, tavat, resurssit
  • ”Kaikkien alojen asiantuntijuus” kirjastolaisen haasteena
  • Viestintävastuut organisaatioissa
  • Organisaatioiden ja työntekijöiden rohkeus epäonnistua viestinnässä
  • Henkilökohtaisten verkostojen ja kontaktien luominen

Lähetä aihe-ehdotuksesi ja noin 50 sanan selostus sähköpostitse osoitteeseen johanna.lahikainen (at) helsinki.fi viimeistään 13.9.2020. Deadlinen umpeuduttua seminaarityöryhmä valitsee saapuneista ehdotuksista noin neljä ohjelmaan sopivaa esitystä.

Seminaari järjestetään todennäköisesti etäyhteydellä.