på svenska
in english

Työryhmät

Aineiston saatavuus -työryhmä

Työryhmän tehtävänä on kehittää aineiston saatavuutta ja kokoelmien yhteiskäyttöä Suomessa.
Yhteyshenkilö: Tytti Kallio-Kokko, e-mail: tytti.kallio-kokko [at] diak.fi
Viestintäyhteyshenkilö: Anne Kivinen, e-mail:  anne.kivinen [at] oulu.fi

Asiakaspalvelutyöryhmä

Asiakaspalvelutyöryhmä (ent. Kirjastosihteerien työryhmä) edistää kirjastojen palvelutehtävissä työskentelevien yhteistyötä ja verkostoitumista sekä järjestää asiakaspalveluun liittyviä koulutustilaisuuksia.
Yhteyshenkilö: Elena Svahn, e-mail: esvahn [at] ebsco.com
Viestintäyhteyshenkilö: Raila Salminen, e-mail: raila.salminen [at] jyu.fi

Erikoiskirjastojen työryhmä

Erikoiskirjastojen työryhmä toimii erikoiskirjastojen yhdyssiteenä ja keskustelufoorumina sekä edistää niiden välistä yhteistyötä.
Yhteyshenkilö: STKS:n sihteeri Tuula Hurskainen, e-mail: tuula.hurskainen [at] ymparisto.fi

Informaatiolukutaito-työryhmä

Informaatiolukutaitotyöryhmän tehtävänä on yhteistyössä kansallisten verkostojen kanssa edistää informaatiolukutaidon toteutumista korkeakouluissa ja toimia ammattikorkeakoulu- ja yliopistokirjastojen, erikoiskirjastojen sekä yleisten kirjastojen kouluttajien välisenä yhteistyökanavana. Ryhmä välittää tietoa informaatiolukutaidon ajankohtaisista asioista mm. seminaarein ja sähköpostilistoilla.
Yhteyshenkilö: Anita Laamanen, e-mail: anita.laamanen [at] vtt.fi
Viestintäyhteyshenkilö: Janika Asplund, e-mail janika.asplund [at] staff.uta.fi

Kirjastojuridiikan työryhmä

Kirjastojuridiikan työryhmän tavoitteena on seurata säädösvalmistelua tieteellisten kirjastojen toiminnan alueella sekä kotimaisella että kansainvälisellä tasolla. Työryhmä valmistelee tarvittaessa lausuntoja ja ottaa kantaa kirjastojen juridisiin asioihin liittyen. Työryhmä järjestää koulutusta kirjastojuridiikkaan liittyen.
Yhteyshenkilö: Irma Reijonen e-mail: irma.reijonen [at] helsinki.fi
Viestintäyhteyshenkilö: Anna-Liisa Helosalo e-mail: anna-liisa.helosalo (at) lamk.fi

Taidekirjastojen työryhmä

Edistää suomalaisten taidekirjastojen yhteistyötä ja ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä sekä järjestää koulutusta.
Yhteyshenkilö: Suvi Juvonen, e-mail: suvi.juvonen [at] mfa.fi
Viestintäyhteyshenkilö: Suvi Juvonen

Tietoaineistotyöryhmä (ent. Kausijulkaisutyöryhmä)

Seuraa kausijulkaisualan kansallista ja kansainvälistä kehitystä ja tutkimusta ja järjestää koulutustilaisuuksia.
Yhteyshenkilö: Tiina Jounio, e-mail: tiina.jounio [at] oulu.fi
Viestintäyhteyshenkilö: Taina Peltonen, e-mail taina.peltonen [at] tamk.fi

Tutkijapalveluiden työryhmä

edistää osaamisen kehittymistä ja yhteistyötä tieteellisissä kirjastoissa ja tietopalveluissa seuraavilla aihealueilla: tutkimuksen arvionti ja bibliometriikka, tutkimusdata, avoimet julkaisuarkistot sekä avoin tieteellinen julkaiseminen ja muut ajankohtaiset tutkijapalvelut.
Yhteyshenkilö: Eva Höglund, e-mail: ehoglund [at] abo.fi
Viestintäyhteyshenkilö: Johanna Lahikainen, e-mail johanna.lahikainen [at] helsinki.fi

Senioriklubi

Pitää yllä yhteyttä seuran entisten ja nykyisten aktiivijäsenten välillä ja järjestää tutustumisretkiä kirjastoihin.
Yhteyshenkilö: STKS:n sihteeri Tuula Hurskainen, e-mail: tuula.hurskainen [at] ymparisto.fi