på svenska
in english

Julkaisut

Kirjastoseurojen neuvottelukunnan E-kirjakannanotto 28.10.2011 (pdf)
Finlands svenska biblioteksförening, Suomen kirjastoseura, Suomen tieteellinen kirjastoseura

Kirjastotyön eettiset periaatteet (pdf)
laatinut Kirjastoalan etiikkatyöryhmä
toimeksiantajat:
Suomen kirjastoseura, Finlands svenska biblioteksförening ja Suomen tieteellinen kirjastoseura.

Laatu ratkaisee – Laatutyön opas korkeakoulukirjastoille (pdf)
Toimituskunta:
Ari Rouvari, Markku Laitinen, Sinikka Luokkanen, Jarmo Saarti, Jari Tyrväinen:
Laatu ratkaisee ? Laatutyön opas korkeakoulukirjastoille
Suomen tieteellisen kirjastoseuran julkaisuja 2007
Kustantaja Suomen tieteellinen kirjastoseura
PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
ISSN 0359-9310
ISBN 978-951-96835-4-6
Julkaisun pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-96835-4-6
Kansi ja taitto Seppo Pajari
Hinta: 20 ? + postikulut

Anne Nikulainen, Tiina Pietiläinen: Yksin, yhdessä vai yhdeksi
Suomen tieteellisen kirjastoseuran julkaisuja 2006
Kustantaja Suomen tieteellinen kirjastoseura. Helsinki 2006.
ISSN 0359-9310
ISBN 951-96835-3-4

Suomen Tieteellisen Kirjastoseuran julkaisuja myy:

TIEDEKIRJA
suomalaisen tieteellisen kirjallisuuden erikoiskirjakauppa

Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki
Puh. (09) 635 177
Telekopio (09) 635 017
Email:tiedekirja@tsv.fi
WWW: http://www.tiedekirja.fi

tai julkaisuja voi tilata seuran taloudenhoitajalta anne.sampi [at] gmail.com.